Hoppa till sidans innehåll

Dagordning
Dagordning vid Årsmöte med Ängebo IK.

 

 1. 1.     Upprop och fastställande av röstlängd.

 

 1. 2.     Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 

 1. 3.     Fastställande av dagordning.

 

 1. 4.     Val av ordförande för mötet.

 

 1. 5.     Val av justeringsmän för mötet.

 

 1. 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

 1. 7.     Resultat och balansräkning för det senaste året.

 

 1. 8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

 

 1. 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

 

 1. 10.                                        Fastställande av medlemsavgifter.

 

 1. 11.                                        Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande   året.
 2. 12.                                        Styrelseval. Ordförande för en tid av 1 år. Övriga ledamöter 2 st. 2  år och 2 st 1 år.  2 st suppleanter 1 år.   3 st revisorer, varav en  suppleant.  2 st. i valberedningen.   Ombud till SDF möten.

 

 1. 13.                                        Val av firmatecknare, att teckna föreningen var för sig.

 

 1. 14.                                        Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får icke avgöras om den    inte finns med på dagordningen för mötet.

 

 1. 15.                                       Avslutning.

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Ängebo IK
Maj-Lis Wikström, Ängebo 89
82479 Bjuråker

Kontakt:
Tel: 0705253096
E-post: This is a mailto link

Se all info

                                                                                                                                                   

Logga

Delsbo Gräv&Schakt AB

Leverans stolpar 2020